HUR SER TIDSPLANEN UT?

    EU-kommissionen har fattat beslut om att fastställa Sveriges landsbygdsprogram som finansierar bredbandsbidraget. Leksands kommun har skickat in ansökan om ortsambindande bidrag till Länstyrelsen. Detta skall sedan Tillväxtverket göra en upphandling på, för att se utifall det finns flera intressenter som vill bygga. Om det ej finns några flera intressenter får Länstyrelsen tillbaka ansökan och skall bestämma om varje Kommun får upphandla arbetet på egen hand, eller om det blir en gemensam upphandling för flera Kommuner tillsammans. Vi fortsätter att komplettera ansökan så att de kan påbörja handläggningen så snabbt som möjligt när vi vet vad Kommunen kommer att få göra. 

    Vi är för närvarande 47st medlemmar som skrivit på för fiber i Skebergs byar. 

    Efter att vi har fått ansökan om bidrag beviljad kommer vi att påbörja en upphandling av leverantörer som kan hjälpa oss med arbetet. Själva arbetet kommer förhoppningsvis att kunna göras under hösten. Efter att det är klart är det upp till kommunen att ordna nedgrävningen av det ortssammanbindande nätet och ordna kopplingen till nätet. I dagsläget finns det fiber draget fram till Heden. Kommunen arbetar på att få med sig även Åkersbodarna och Kråkbodarna eftersom nätet kommer att dras via dem. 

    NÄR MÅSTE JAG BESTÄMMA MIG?

    Det kommer att vara en första medlemsteckningsperiod fram till den 18 maj. Detta är för att kunna skicka rätt underlag till Länsstyrelsen och också veta hur intresset ser ut. Absolut sista datum för att teckna medlemskap kommer dock troligen att vara i mitten/slutet av sommaren. Mer information om det kommer.