VARFÖR BEHÖVS BREDBAND/FIBER I SKEBERG?

    Telia har meddelat att de i år (troligen under sommaren) kommer att stänga ner den ADSL-uppkoppling som nu finns i telestationen. Det innebär att det inte kommer att finnas några möjligheter till internetuppkoppling utöver mobiltelefonnäten, som dessutom har begränsad täckning i Skeberg. I dagens samhälle innebär avsaknad av bra internetuppkoppling stora svårigheter då många är helt beroende av uppkopplingen för att kunna arbeta och leva. Ska Skeberg överleva och fortsätta att blomstra som by behövs förutsättningar för att människor ska kunna bo och verkar här.