VAD KAN JAG FÅ VIA BREDBANDSUPPKOPPLINGEN?

  Vi har som krav från blivande kommunikations operatör en hastighet på 1000Mbit/s till varje fastighet, det är samma hastighet som byggs inne i städerna. 
  När du har en fiberuppkoppling De flesta leverantörer erbjuder, utöver internetuppkopplingen, också att man kan få TV och fast telefoni (så kallad IP-telefoni) över nätet.

  VILKA KOSTNADER INNEBÄR DET?

  Den exakta kostnadsbilden är inte klar än och nedanstående information ska du betrakta som preliminär.De konsulter som föreningen har diskuterat med har uppskattat kostnaden för att skapa ett bynät till mellan 25 000 kr och 27 000 kr per fastighet om minst 40 fastigheter ansluter sig. Kostnaden täcker då grävning samt kabel fram till tomtgräns. Den egentliga kostnaden för arbetet är egentligen dubbelt så stor men föreningen söker ett EU-bidrag som gör att vi endast betalar halva kostnaden. Se mer under ”Vilka bidrag och vilket stöd får vi från det offentliga?”De fastigheter som inte väljer att ansluta sig före sista datum (ej fastställt ännu) kommer att få en betydligt högre anslutningsavgift.Årsmötet den 2 maj 2015 beslutade att medlemskapet i föreningen initialt ska vara 2 000 kr. När arbetet sedan är igång ska medlemmarna betala de resterande kostnaderna för fiberdragningen. Troligen kommer medlemmarna att få betala i två steg.De årliga kostnader som kommer att tillkomma är en avgift för driften av byanätet, uppskattningsvis mellan 500 och 1000 kr per år och sen tillkommer avgift till den operatör/tjänsteleverantör som fastighetsägaren väljer att använda sig av.

  ÄR DET VÄRT PENGARNA?

  Det är så klart omöjligt att svara på men de fastighetsmäklare som fiberföreningens styrelse har pratat med uppskattar att värdet på fastigheten ökar med cirka 75 000 kr om den har fiberanslutning. EU, Sverige och kommunen investerar stora pengar i just fiberbredband eftersom det anses vara den anslutning som kommer att användas och krävas i framtiden.

  VILKA BIDRAG OCH VILKET STÖD FÅR VI FRÅN DET OFFENTLIGA?

  Fiberföreningen kommer, via Länsstyrelsen och Jordbruksverket, söka stöd från EU:s landsbygdsprogram för att finansiera nedgrävningen och sammankopplingen av bynätet. Det går att få bidrag för maximalt 50 procent av kostnaden. Leksands kommun har avsatt närmare 7 miljoner för att stötta utbyggnaden av fiber i kommunen. De har sökt EU-stöd för att bygga ett så kallat ortssammbindande nät fram till Östanmor och vidare till Backen, Gropen och Skålhol. Det innebär att kommunen kommer att stå för kostnaden att dra fiber fram till Skeberg med byar, och sen får Skebergs fiberförening stå för nätet mellan fastigheterna i Skeberg.

  HUR BLIR JAG MEDLEM?

  Senast den 18 maj vill föreningen veta vilka fastighetsägare som vill vara medlemmar i föreningen. Det gör du genom att skicka in en bindande ansökan om medlemskap per post till Ingemar Danielsson. Läs mer härSen kommer det att komma ett definitivt datum, då alla som vill bli medlemmar, måste ansöka om medlemskap för att kunna ansluta sig till projektet.Om någon efter detta sista datum vill vara med, går det ej att garantera att det är möjligt. Och om det går kommer det att bli en avsevärt högre kostnad för den fastigheten att ansluta sig.

  ÄR DET VÄRT PENGARNA?

  Det är så klart omöjligt att svara på men de fastighetsmäklare som fiberföreningens styrelse har pratat med uppskattar att värdet på fastigheten ökar med cirka 75 000 kr om den har fiberanslutning. EU, Sverige och kommunen investerar stora pengar i just fiberbredband eftersom det anses vara den anslutning som kommer att användas och krävas i framtiden.

  HUR KOMMER DET ATT GÅ TILL?

  Kabel grävs ner 60 cm till kopplingspunkt. Ej klart ännu hur många kopplingspunkter det blir. Sen en slang till varje fastighet.