FÖRENINGEN

  Det här är föreningens medlemmar: 

  Inga-lill Pettersson (Kassör) by: Backen 
  Rose-marie Svens(Ordförande) by: Skålhol 
  Jessica Hagberg (sekreterare) by: Backen 
  Katarina Bergendal (Suppleant) by: Backen
  Thomas Nygårds (Suppleant) by: Skålhol

  VALBEREDNING

  Anders Tidigs. by: Backen 
  Daniel Ohlsson. by: Skålhol 

  REVISORER

  Sara Arons. by: Backen
  Bengt-Åke Finn. by: Gropen/Backen

  HUR FUNKAR EN EKONOMISK FÖRENING?

  Skebergs fiberförening är en så kallad ekonomisk förening. En vanlig benämning på den föreningsformen är kooperativ. Det innebär att medlemmarna tillsammans äger och driver föreningen. I Skeberg fiberförening fall kommer medlemmarna att utgöras av en person från varje fastighet som väljer att vara medlem/ansluta sig. Alla medlemmar äger lika stor andel av föreningen och varje medlem har en röst på föreningsstämman. Föreningen syftar till att gynna sina medlemmars intressen och all eventuell vinst används till föreningens verksamhet eller delas ut till ägarna/medlemmarna.Precis som en vanlig förening har en ekonomisk förening stadgar, en styrelse och föreningsstämmor där medlemmarna beslutar om viktiga frågor för föreningen och väljer styrelse. Styrelsen driver sen verksamheten mellan föreningsstämmorna.Det finns möjlighet att efter ett tag gå ur den ekonomiska föreningen om man som fastighetsägare vill det. För att få tillbaka sina investerade pengar krävs dock att föreningen har råd med det. Det tar också upp till något år att gå ur eftersom det krävs olika typer av beslut av föreningen. Om någon fastighet väljer att gå ur föreningen kopplas dennes internetuppkoppling också bort.

  Stadgar:

  Länk till stadgarna