Img

Fiber i Skeberg

Välkommen till skebergs fiberförening!

Senaste nytt

2021-09-09

Information från Dala Energi

Hej alla medlemmar! Här kommer lite information gällande kommunikations operatörs bytet från Zitius till Kurbit som kommer att ske i början av november.

Nedan finner ni information gällande detta. Ni kan även gå in på den blivande kommunikations operatörens hemsida för att se priser samt utbud: https://kurbit.stadsnatsportalen.se/

Vänligen notera att ni inte behöver beställa någon ny tjänst utan er befintliga tjänst fortsätter som vanligt. Mer information om detta får ni ifrån er internet leverantör när det börjar närma sig bytet av kommunikations operatören.

Nedan finner ni informationen som vi fått från Dala Energi:

2021-08-03

Årsmöte 2021

Fredag 20 augusti, klockan 19.00 i Skebergs bystuga. Ärende enligt stadgarna.

Välkomna styrelsen

2020-09-09

Medlemsavgift

På årsmötet 2020 bestämdes att medlemsavgiften ska vara 100 kronor/månad. För att komma i fas med redovisning/deklaration som är kalenderår, kommer det först en faktura på 600 kronor som motsvarar månaderna juli-december 2020. I februari kommer fakturan för hela året 2021, och den är på 1200 kronor. Hälsningar styrelsen

2020-07-28

Årsmöte 2020

Fredag 14 augusti kl 18.30 vid Skebergs bygdegård. Utomhus och en person/fastighet p.g.a Corona. Ärende enligt stadgarna. Välkomna / styrelsen

2020-05-24

Uppskjutet årsmöte

Årsmötet 2020 skjuts upp på grund av Corona. Ny tid för årsmöte meddelas senare under sommaren. / Styrelsen

2019-07-07

Årsmöte protokoll 2019

2019-05-17

Årsmöte

Söndagen den 9 juni kl. 17.00 i Skebergs bystuga. Ärende enligt stadgar. Välkomna styrelsen

2019-03-06

Nedan finner ni information om avgifter i föreningen

2019-03-02

Fakturering

Nu har fakturan för perioden januari-mars 2019 skickats till alla medlemmars e-postadresser.

2019-03-02

2019-03-06 00:01:00 Planerat driftuppehåll

Underleverantör planerat arbete. Orsak: Etablering av ny nod och att öka driftsäkerhet. Detta kommer att medföra driftstörningar på flera förbindelser främst i Gagnef. Avbrotten kan komma och gå under underhållsfönstret.
Förväntas vara åtgärdat: 2019-03-06 07:00:00
Påverkade områden: Dala Energi Fibernät