Img

Fiber i Skeberg

Välkommen till skebergs fiberförening!

Senaste nytt

2020-07-28

Årsmöte 2020

Fredag 14 augusti kl 18.30 vid Skebergs bygdegård. Utomhus och en person/fastighet p.g.a Corona. Ärende enligt stadgarna. Välkomna / styrelsen

2020-05-24

Uppskjutet årsmöte

Årsmötet 2020 skjuts upp på grund av Corona. Ny tid för årsmöte meddelas senare under sommaren. / Styrelsen

2019-07-07

Årsmöte protokoll 2019

2019-05-17

Årsmöte

Söndagen den 9 juni kl. 17.00 i Skebergs bystuga. Ärende enligt stadgar. Välkomna styrelsen

2019-03-06

Nedan finner ni information om avgifter i föreningen

2019-03-02

Fakturering

Nu har fakturan för perioden januari-mars 2019 skickats till alla medlemmars e-postadresser.

2019-03-02

2019-03-06 00:01:00 Planerat driftuppehåll

Underleverantör planerat arbete. Orsak: Etablering av ny nod och att öka driftsäkerhet. Detta kommer att medföra driftstörningar på flera förbindelser främst i Gagnef. Avbrotten kan komma och gå under underhållsfönstret.
Förväntas vara åtgärdat: 2019-03-06 07:00:00
Påverkade områden: Dala Energi Fibernät

2018-07-24

Årsmötesprotokoll 2018

2018-07-02

Fakturan för april-juni innehåller den sista delbetalningen (Delbetalning 4) för grävningen av fibern och är på 1500 kronor (engångskostnad). 
Sammanlagda summan för grävningen blev då 18400 kronor/ fastighet. 
Det andra beloppet på fakturan, 300 kronor (100 kronor/ månad) är drift och underhålls kostnader för fibernätet (kostnader för försäkringar och eventuella reparationer, på det gemensamma fibernätet) och kommer att faktureras var tredje månad tills nästa årsmöte. Perioder Juli-September, Oktober-December, Januari-Mars, April-Juni 
Glad sommar! // Styrelsen 

2018-05-05

Årsmöte 2018
Söndag 3 Juni kl. 09.30 i Skebergs bystuga. 
Ärende enligt stadgarna 
Välkomna! // Styrelsen